Gegevens over CCM

bestuur

Voorzitter: Han Dahlmans

Secretaris: Hub. van Kan

Penningmeester: Monique van Keeken

Overige bestuurders: Annette Vroomen, Trudy Schuit, Patricia Tielens en Silvia Vennix


Adres en bankrekening

Cuisine Culinaire Maastricht

Dominikanenstraat 13

6247 CW  Rijckholt

email: CCMaastricht@hotmail.com

Bankrekening: NL34 RABO 0311 6413 34


Chefs de Brigade

Naam kookgroep Chef de Brigade koken op Chef de Fourneau
Les Cuillières D’Or Hub. van Kan dinsdagavond Silvia Vennix
Les Gueulletonneurs Patricia Tielens woensdagavond Pierre Geelen
Les Etoiles de Jeudi Marian Gieschen donderdagavond Silvia Vennix
Sjoene Teleur Elske Zwart donderdagmiddag Silvia Vennix
Ger Glezer woensdagmiddag Silvia Vennix

Chef de Cuisine

Silvia Vennix, Han Dahlmans, Pierre Geelen, Enno Soeren


Receptuurcommissie

Sylvia Vennix (voorzitter), Sanne Lahaye en Alda Hermes 


Wijncommissie

 Marian Gieschen, Jean-Pierre Raes


redactie

Facebook: Annette Vroomen

Website: Hub. van Kan