Organisatie

De kookvereniging “Cuisine Culinaire Maastricht” (CCM) bestaat sinds februari 2016. De vereniging heeft ten doel het in brede zin beoefenen van de culinaire kunst door haar leden. Daartoe worden besloten bijeenkomsten van leden georganiseerd waarin wordt gekookt in groepsverband. De Cuisine Culinaire Maastricht maakt deel uit van de overkoepelende organisatie, Cuisine Culinaire Nederland (CCN). Onder CCN vallen een 20-tal Cuisines zoals CCM met in totaal meer dan 3000 amateurkoks.

De CCM telt nu ruim 40 leden. Deze zijn ingedeeld in groepen, Brigades genoemd worden. Elke brigade kookt eenmaal in de maand. In juli en augustus wordt er niet gekookt.

Een brigade bestaat uit 12-14 koks die altijd samen koken en staat onder leiding van een Chef de Brigade, die de organisatie van zijn of haar brigade in handen heeft. Denk hierbij aan het maken van kookroosters, het op orde houden van de keuken etc. De Chef de Brigade is ook het aanspreekpunt voor de leden van die brigade.

Elk gerecht wordt gekookt door 2-3 koks, een partie. Parties wisselen van samenstelling zodat je steeds met andere koks samen kookt: de ene keer maak je de amuse, de andere keer het hoofdgerecht etc. Bij elke partie is steeds een ervaren kok aanwezig, zodat ook beginnende koks mee kunnen koken en zo al doende leren.

De avond wordt altijd begeleid door een Chef de Fourneau. Dit is een zeer ervaren kok (een Chef de Cuisine) die leiding geeft aan het koken.

Daarnaast is elke kok bij toerbeurt Sommelier c.q. Maître d’ Hôtel, d.w.z. dat hij of zij voor het dekken van de tafel en het schenken van de wijnen verantwoordelijk is.

 

De keuken van de CCM

Onze kookavonden en -middagen vinden plaats in onze keuken aan de Dorpstraat 21 in Maastricht (ingang aan de zijkant, de oprit naar de parkeerplaats) en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Parkeergelegenheid is ruim aanwezig. Onze keuken is voorzien van ruim voldoende professionele apparatuur, gerei en kookgereedschappen. We zorgen verder dat alle ingrediënten aanwezig zijn in de opslagruimte en de diverse koelingen.

In deze goed ingerichte keuken bereiden de leden de gerechten volgens het maandmenu. Onze keuken omvat ook een eetgedeelte, dat ruimte biedt aan 18 personen.

Het verloop van de kookavond

De kookavond begint doorgaans om 18:00 uur (een kookmiddag om 12:30 uur) en wordt begeleid door de Chef de Fourneau. Aan het begin van de bijeenkomst wordt de receptuur door de Chef de Fourneau met de leden doorgenomen. De receptuur en de kookindeling van die bijeenkomst is van tevoren door de Chef de Brigade aan de leden toegestuurd. Vervolgens gaan de parties aan de slag die elk één van de doorgaans vrij bewerkelijke gerechten bereiden. In de loop van de bijeenkomst worden de gerechten uitgeserveerd, uiteraard voorzien van een passende wijn. Alle gerechten worden besproken door de aanwezigen.

Na afloop van het diner (doorgaans rond 22:30 uur c.q. 17:00 uur) is het even aanpakken met zijn allen: dan wordt de keuken opgeruimd zodat de volgende brigade een nette keuken aantreft.

CCM is geen trendy kookclubje, maar een professionele organisatie. Het is ook geen kookschool, er wordt geen les gegeven. Wel zul je veel leren van je ervaren kookvrienden en in het bijzonder van de Chef de Fourneau. Vóór de betreffende kookavond heeft de receptuurcommissie het menu uitgezocht, voorgekookt, geproefd en waar nodig aangepast.

 

Samenstelling van het menu en de wijnen

De vereniging heeft een receptuurcommissie ingesteld. Deze commissie bedenkt de maandmenu’s, stelt receptuur samen en heeft als taak om de culinaire kunst binnen de vereniging op peil te houden. Dat vraagt veel van de commissieleden: keuze van receptuur, menusamenstelling, ingrediënten, bereiding maar vooral ook originaliteit. Ze moeten voor alle leden toch steeds weer voldoende uitdaging in de menu’s verwerken.

Het maandmenu wordt voorgekookt door de leden van de commissie en daar waar nodig eventueel nog aangepast. De wijncommissie zorgt voor bijpassende wijnen. Van het definitieve menu en de receptuur wordt een receptuur gemaakt. Deze receptuur wordt aan alle leden vóór hun kookbijeenkomst per e-mail verstuurd. Menu’s en receptuur worden ook op deze website gepubliceerd zodra ze bekend en definitief zijn. De inkoop van alle ingrediënten, dranken en keukengerei wordt verzorgd door de vereniging.

 

Kokskleding

Ieder lid is op de kookavond verplicht om kokskleding te dragen. Deze omvat een witte buis (jasje) met lange mouwen en een witte sloof. Ook een eigen theedoek hoort tot de standaarduitrusting. Dit uniform is niet alleen voor het uiterlijk: de kleding beschermt ook tegen spattend heet vet e.d. Elk lid koopt en onderhoudt zijn eigen kleding. (Buis met geborduurd logo en sloof kunnen via de vereniging worden aangeschaft)

 

Koksrangen

De vereniging kent - naast de kookleden zonder rang - drie belangrijke rangen : Chef de Cuisine, Maître de Cuisine en Grand Maître de Cuisine. Voor de titel Maître en Grand Maître moet een zwaar examen worden afgelegd. Ook de Chef de Cuisine wordt geacht zijn bekwaamheden te bewijzen tijdens een examen. De examens worden afgenomen onder auspiciën van de overkoepelend orgaan Cuisine Culinaire Nederland (CCN) en zijn strikt gereglementeerd. Een lid die één van deze examens wil afleggen kan daartoe contact opnemen met zijn Chef de Brigade.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de CCM staat open voor zowel mannen als vrouwen die niet beroepsmatig verbonden zijn met de culinaire kunst. Om lid te kunnen worden dient een “aspirant-lid” door één van de leden van de vereniging te worden voorgedragen in zijn/haar keuken of zich aan te melden via het aanmeldformulier. Na twee keer de kookavond te hebben bijgewoond, besluit u of u vast lid wilt worden of niet.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Wordt men lid van de CCM in de loop van het jaar dan zal de contributie naar rato worden berekend.

De contributie is samengesteld uit 2 delen: de vaste kosten en de ingrediënten.

  • De vaste kosten zijn €220,00 per jaar, te voldoen in 2 termijnen. Hieruit worden zaken betaald als huur van de keuken, aanschaf van apparatuur, contributie van CCN, verzekering etc.
  • Daarnaast zijn de kosten voor ingrediënten €45,00 per maand. Hiervan worden de ingrediënten en de wijnen betaald. Deze kosten dienen per maand te worden betaald. Let op: als u zich minimaal 1 week vóór de kookbijeenkomst bij de Chef de Brigade afmeldt hoeft u de kosten voor ingrediënten niet te betalen (anders zijn deze kosten wél te betalen, omdat de inkopen dan al gedaan zijn en dus de kosten gemaakt)
  • Aspirant-leden kunnen 2x proefkoken en betalen €67,00 per kookbijeenkomst (daarin is opgenomen de vaste kosten én de ingrediënten).

Ieder nieuw lid ontvangt de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de CCM (deze staan ook op de website, zie Reglementering). Leden ontvangen een aantal keer per jaar onze nieuwsbrief. Deze uitgave is naast verenigingsnieuws ook vaak voorzien van interessante artikelen en wetenswaardigheden op kookgebied.

Lid worden? Een keertje komen proefkoken? Dat kan natuurlijk. Klik dan hier.

 


Statuten, huishoudelijk reglement e.d. vindt u onder Reglementering

Hoe we met uw en onze privacy omgaan vindt u onder Privacyverklaring